Flebitis Migrans: proves diagnòstiques

Opcional diagnòstic de dispositius mèdics - en funció dels resultats de la història, examen físic, i paràmetres de laboratori obligatoris - per a una aclariment diagnòstic diferencial.

  • Sonografia (ultrasò examen) de la regió afectada.
  • Flebosonografia de compressió (KUS, sinònim: vena sonografia de compressió); sonografia (ultrasò examen) per documentar i comprovar la compressibilitat de les venes profundes de les cames i els braços) - en casos de sospita de profunditat vena trombosi (TVP); procediment molt segur sobretot en casos de trombes (sang coàguls) de les venes femorals o poplíties vena [or estàndard].
  • Flebografia (representació de les venes per mitjà de contrast en un Radiografia examen).
  • Tomografia assistida per ordinador (TC; procediment d'imatges seccionals (Radiografia imatges de diferents direccions amb avaluació basada en ordinador)) - si se sospita una neoplàsia maligna (neoplàsia maligna).
  • Imatge per ressonància magnètica (ressonància magnètica; procediment d’imatge en secció transversal assistida per ordinador (mitjançant camps magnètics, és a dir, sense raigs X)) - per a la sospita de neoplàsia maligna.