Flebitis Migrans: teràpia farmacològica

Objectius terapèutics

  • L'alleujament del dolor
  • Prevenció de l’embòlia pulmonar (oclusió vascular de les artèries pulmonars) i síndrome posttrombòtica (estasi venós crònic que afecta les extremitats inferiors com a conseqüència de la trombosi venosa profunda) en casos de flebitis de llarga durada (flebitis), flebitis de la gran vena safena o individus immòbils

Recomanacions de teràpia