Fosfatidil serina: avaluació de la seguretat

Els científics van demostrar en diversos estudis que una ingesta diària de 300 mg de fosfatidil serina (PS) de l'escorça bovina era tolerada pels pacients. A més, un assaig clínic va avaluar la tolerància humana a la fosfatidil serina de la soja.

Els investigadors van descriure una ingesta de 200 mg de fosfatidil serina de soja tres vegades al dia com a segura en persones grans. Altres estudis van demostrar que no es van associar efectes secundaris a una ingesta diària de 300 mg de fosfatidil serina durant 15 setmanes.

El Comitè científic noruec per a la seguretat alimentària (VKM) va avaluar la seguretat de la ingesta de L-serina, un derivat acetilat de N-acetil-serina i fosfatidil-serina, basat en diversos estudis. Els efectes secundaris, com ara canvis histopatològics lleus, van ser evidents en un estudi amb animals a dosis de 3,400 mg / kg de pes corporal / dia. Aquest valor correspon a 1,666 mg / kg de pes corporal. Tenint-ho en compte, es podria determinar un valor d’ingesta (nivell d’efecte advers no observat, NOAEL) amb el qual no es van observar efectes secundaris de la ingesta. Això equival a 1,029 mg / kg de pes corporal / dia PS.

El VKM va concloure això efectes adversos són molt poc probables en ingestes de L-serina de fins a 1,750 mg diaris en adults (≥ 18 anys) i fins a 1,500 mg en adults joves (14-18 anys).