Teràpia Física: Indicació, Mètode, Procediment

Què és la fisioteràpia?

La fisioteràpia tracta les restriccions en la capacitat de moviment i funcionament del cos i és un remei prescrit mèdicament. És un complement útil i de vegades alternativa a la cirurgia o la medicació. A més dels exercicis fisioterapèutics, la fisioteràpia també inclou mesures físiques, massatges i drenatge limfàtic manual.

La fisioteràpia es pot fer de manera interna (en un hospital, centre de rehabilitació, etc.) o ambulatòria (en una consulta de fisioteràpia). A més, també hi ha fisioteràpia mòbil. En aquest cas, el fisioterapeuta acudeix al pacient. Això té l'avantatge que el pacient pot practicar determinats moviments en el seu entorn familiar. La fisioteràpia mòbil també és útil per als pacients que la malaltia o la limitació física els dificulta o fins i tot els impossibilitat visitar una consulta.

La fisioteràpia ambulatòria ampliada és una variant especial: a més de l'atenció fisioterapèutica general, inclou una formació en rehabilitació mèdica que recupera el rendiment del pacient tant a nivell privat com laboral.

Fisioteràpia esportiva

La fisioteràpia esportiva s'adreça principalment a l'atenció i entrenament d'esportistes així com a la prevenció i tractament de lesions esportives. Components importants inclouen l'escalfament, els estiraments, la correcta realització de la fisioteràpia o exercicis fisioterapèutics i, si cal, el tractament de lesions relacionades amb l'esport.

Fisioteràpia segons Bobath (fisioteràpia segons Bobath)

La fisioteràpia segons Bobath ajuda a les persones amb disfuncions neurològiques (originades del cervell i dels nervis): els pacients entrenen i repeteixen determinades seqüències de moviment fins que s'han format noves fibres nervioses i sinapsis. El mètode s'utilitza principalment després d'ictus o en el cas de trastorns congènits del moviment.

Fisioteràpia segons Vojta (fisioteràpia segons Vojta)

En fisioteràpia segons Vojta, el fisioterapeuta desencadena reflexos mitjançant la pressió dirigida. La combinació de diversos reflexos des de determinades posicions inicials pretén activar la funció muscular.

Fisioteràpia segons Schroth (fisioteràpia segons Schroth)

Fisioteràpia esportiva

La fisioteràpia esportiva s'adreça principalment a l'atenció i entrenament d'esportistes així com a la prevenció i tractament de lesions esportives. Components importants inclouen l'escalfament, els estiraments, la correcta realització de la fisioteràpia o exercicis fisioterapèutics i, si cal, el tractament de lesions relacionades amb l'esport.

Fisioteràpia segons Bobath (fisioteràpia segons Bobath)

La fisioteràpia segons Bobath ajuda a les persones amb disfuncions neurològiques (originades del cervell i dels nervis): els pacients entrenen i repeteixen determinades seqüències de moviment fins que s'han format noves fibres nervioses i sinapsis. El mètode s'utilitza principalment després d'ictus o en el cas de trastorns congènits del moviment.

Fisioteràpia segons Vojta (fisioteràpia segons Vojta)

En fisioteràpia segons Vojta, el fisioterapeuta desencadena reflexos mitjançant la pressió dirigida. La combinació de diversos reflexos des de determinades posicions inicials pretén activar la funció muscular.

Fisioteràpia segons Schroth (fisioteràpia segons Schroth)

Tornada a l’escola

A l'escola d'esquena, aprens què et manté l'esquena sana. El programa del curs consta de diversos mòduls, com ara coneixements sobre comportaments de moviment i postura favorables a l'esquena, tècniques de relaxació i entrenament de consciència corporal. L'objectiu és prevenir o alleujar el mal d'esquena. Podeu obtenir més informació sobre aquest tema a l'article Back School.

Quan fas fisioteràpia?

Els objectius de la fisioteràpia estan determinats principalment pel pacient i el seu quadre clínic. Bàsicament, l'objectiu és alleujar el dolor, afavorir el metabolisme i la circulació, i millorar o mantenir la mobilitat, la coordinació, la força i la resistència. A més de l'edat i l'estat del pacient, la fisioteràpia també ha de tenir en compte les circumstàncies de la vida quotidiana del pacient. El curs de la malaltia també té un paper important.

Malalties de l'aparell locomotor

Malalties del sistema nerviós

Un ampli espectre de malalties neurològiques fa ús de les opcions de tractament de la fisioteràpia. Això s'aplica, per exemple, a la paràlisi, el moviment i els trastorns funcionals després de lesions cranials i medul·lars, danys al sistema nerviós central (SNC) en néixer, síndromes paraplègiques i esclerosi múltiple. Amb l'ajuda de mesures fisioterapèutiques, s'entrena la interacció de les funcions sensorials i motrius dels pacients.

Malalties dels òrgans interns

En el cas de malalties com l'asma, la fibrosi pulmonar o la fibrosi quística, es poden pal·liar els símptomes entrenant una respiració eficaç i tècniques especials de tos, millorant així la qualitat de vida. En casos de constricció dels vasos o canals limfàtics, l'entrenament regular de caminar millora la circulació sanguínia i la resistència alhora que redueix el dolor. Els trastorns de la funció intestinal, com la malaltia de Crohn, també es poden tractar amb suport mitjançant la fisioteràpia.

Què fas durant la fisioteràpia?

La primera visita al fisioterapeuta acostuma a consistir en una anamnesi –conversació de la història clínica del pacient– i una exploració exhaustiva, durant la qual, entre altres coses, es comprova la força dels músculs i la mobilitat i es localitza amb precisió el dolor. Amb la informació de l'entrevista i l'examen, el fisioterapeuta crea un pla de teràpia física i discuteix els objectius individuals amb el pacient.

Segons el pla de teràpia, es realitzen exercicis actius, assistits i passius a intervals regulars. En els exercicis de fisioteràpia passiva, el fisioterapeuta mou les articulacions del pacient sense que els músculs del pacient cooperin. Això millora la mobilitat i afavoreix la circulació sanguínia. Al mateix temps, s'eviten les contractures i la rigidesa.

Els exercicis de fisioteràpia d'assistència requereixen que el pacient faci ell mateix força muscular. No obstant això, els moviments són assistits pel fisioterapeuta o equips especials de fisioteràpia. Si l'entrenament té lloc a l'aigua, la flotabilitat s'utilitza com a força d'assistència.

Quins són els riscos de la fisioteràpia?

Realitzada correctament, la fisioteràpia gairebé no comporta riscos. Tanmateix, si els exercicis es realitzen de manera descuidada o incorrecta, es poden produir contusions, inflamacions o altres lesions. Els exercicis dissenyats per coordinar i tractar els marejos s'associen a un major risc de caigudes.

Què he de tenir en compte després de la teràpia física?

També s'han de fer exercicis independents a casa. D'aquesta manera, el procés de curació es pot accelerar.

L'augment de la tensió en grups musculars individuals pot causar dolor muscular, però això no és perillós. L'esgotament i la fatiga també són símptomes que poden derivar de l'augment del treball físic. Si es produeix dolor o lesió després de la fisioteràpia, és recomanable una visita al metge.