Polimenorrea: O alguna cosa més? Diagnòstic diferencial

Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques (E00-E90).

Nota, però, polimenorrea també es pot presentar fisiològicament com a variant normal.