Potassi: símptomes de deficiència

Un nivell anormalment baix sang sèrum potassi concentració es diu hipopotasèmia (potassi deficiència). Hipopotasèmia (potassi deficiència) es deu sovint a una pèrdua excessiva de potassi, per exemple, durant un període prolongat vòmits o l'ús de diürètics. Símptomes de hipopotasèmia (deficiència de potassi) incloure fatiga, debilitat muscular i rampes, restrenyiment, inflori Mal de panxa. Hipopotasèmia greu (deficiència de potassi) pot causar paràlisi muscular, arítmies (arítmies cardíaques), I aturada cardíaca, i per tant requereix una atenció mèdica ràpida.

Les següents condicions augmenten el risc d’hipopotasèmia (deficiència de potassi).

En casos rars, el consum de massa regalèssia ha causat hipopotasèmia (deficiència de potassi). La regalèssia conté glicirrizina, que té un efecte fisiològic similar al de l'aldosterona, augmentant així l'excreció urinària de potassi