Pronòstic: quant de temps de baixa mèdica, quant de temps incapacitat per treballar? | Espatlla TEP

Pronòstic: quant de temps de baixa mèdica, quant de temps incapacitat per treballar?

Quant de temps té un pacient amb espatlla TEP està de baixa mèdica depèn del procés de curació individual i de les condicions de treball. Després de 3-4 mesos, l’espatlla hauria de poder tornar a utilitzar-se completament a la vida quotidiana, després d’aquest període també és possible tornar a treballar a l’escriptori en una feina d’oficina. Si el treball requereix una tensió física més elevada i les càrregues de més de 5 kg s’han d’elevar periòdicament, cal una baixa mèdica aproximada de mig any aproximadament. Pot ser necessari que l’empresari ajusti les condicions laborals en conseqüència. Normalment, la reinserció laboral es fa de manera gradual, inicialment la persona interessada treballa entre 2 i 4 hores al dia fins que s’aconsegueix de nou l’horari laboral complet.