Pronòstic | Dolor causat per la columna cervical

Previsió

El pronòstic de problemes amb la columna cervical depèn en gran mesura de la causa dels símptomes. No és possible fer una declaració generalitzada. Bàsicament es pot dir que els problemes crònics sovint requereixen un període de tractament més llarg.

Sovint, els problemes aguts es resolen ràpidament un cop es cura el dany. No obstant això, caldria fer un aclariment precís amb urgència. Els exercicis s’han de realitzar regularment i amb consciència per evitar la cronicitat.

També a la vida quotidiana, per tal d’assolir l’èxit a llarg termini, s’ha de tenir en compte la postura, la càrrega i la tensió de la columna cervical. En el cas de problemes de la columna cervical o de l’articulació temporomandibular que s’han produït a causa de l’estrès, és necessari un abordatge causal. Un dentista hauria d’aclarir els problemes de mandíbula.