Pronòstic | Dolor TEP a l'espatlla

Previsió

A espatlla TEP s’utilitza, per exemple, en pacients amb persones avançades articulació de l'espatlla artrosi o reumatoide artritis i promeses dolor alleujament en aquests grups de pacients fins que no tenen símptomes. Tot i que les endopròtesis d’espatlla es desenvolupen constantment, no hi ha cap garantia de mobilitat final després de l’operació. Normalment es pot millorar en la fisioteràpia posterior, de manera que pràcticament no queden limitacions funcionals. A espatlla TEP té una durabilitat d’uns 15 a 20 anys, després dels quals s’ha de substituir quirúrgicament.

  • Poliartritis
  • Fisioteràpia espondilartritis

Baixa per enfermetat

L'hospital es queda després d'un espatlla TEP sol ser de 10 a 12 dies, després dels quals sol començar una rehabilitació hospitalària o ambulatòria, que dura de 3 a 4 setmanes. El temps que el pacient estigui de baixa depèn de la professió i de la càrrega de treball. Un treball d’oficina es pot reprendre al cap d’uns 3 mesos, un treball que requereixi el transport de càrregues pesades es pot reprendre al cap de 6 mesos com a mínim. Si cal, les condicions de treball s’han d’ajustar consultant el metge assistent.