Piridoxina (vitamina B6): ingesta

Les recomanacions d’ingesta (valors de referència DA-CH) de la German Nutrition Society (DGE) que es presenten a continuació s’adrecen a persones sanes de pes normal. No fan referència al subministrament de persones malaltes i convalescents. Per tant, els requisits individuals poden ser superiors a les recomanacions de DGE (per exemple, a causa de dieta, consum de estimulants, medicació a llarg termini, etc.).

A més, trobareu la quantitat màxima diària segura (nivell d’ingesta superior tolerable) de l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA / SCF) a la taula de la dreta. Aquest valor reflecteix la quantitat màxima segura d’un micronutrient (substància vital) que no provoca cap efecte secundari quan es pren diàriament de totes les fonts (aliments i suplements) per tota la vida.

Consum recomanat

edat La vitamina B6
mg / dia Nivell d’ingesta superior tolerable de SCFb (mg)
m w
La lactància
0 a menors de 4 mesos 0,1 - -
De 4 a menys de 12 mesos 0,3 - -
nens
1 a menors de 4 anys 0,6 5
4 a menors de 7 anys 0,7 7
7 a menors de 10 anys 1,0 10
10 a menors de 13 anys 1,2 15
13 a menors de 15 anys 1,5 1,4 15
Adolescents i adults
15 a menors de 19 anys 1,6 1,4 20
19 a menors de 25 anys 1,6 1,4 25
25 a menors de 51 anys 1,6 1,4 25
51 a menors de 65 anys 1,6 1,4 25
65 anys o més 1,6 1,4 25
embarassada
1r trimestre 1,5 25
2n i 3r trimestre 1,8 25
La lactància materna 1,6 25

aValor estimat

b Nivell d’ingesta superior tolerable (ingesta diària total segura) del Comitè Científic d’Aliments (SCF).

Com a part de la normalització de les regulacions europees, es van emetre dietes recomanades (RDA) vàlides a la Unió Europea (UE) i es van fer obligatòries per a l’etiquetatge nutricional el 1990 a la Directiva 90/496 / CEE. El 2008 es va actualitzar aquesta directiva el 2011. El 1169, els valors RDA es van substituir per valors NRV (Nutrient Reference Value) al Reglament (UE) núm. 2011/XNUMX. Els valors NRV indiquen la quantitat de vitamines, minerals i oligoelements que una persona mitjana hauria de consumir diàriament per satisfer les seves necessitats.

Vitamina Nom VNR
La vitamina B6 Piridoxina 1.4 mg

Precaució. Un VNR no és una indicació de quantitats màximes i límits superiors; vegeu més amunt a la secció "Nivell d'admissió superior tolerable" (UL). Els valors del VNR tampoc no tenen en compte el gènere i l’edat; vegeu més amunt a Recomanacions de la Societat Alemanya de Nutrició (DGE) e. V ..