Factor reumatoide

Què és el factor reumatoide?

El factor reumatoide és un anomenat autoanticòs. Són substàncies de defensa del sistema immunitari que ataquen el propi teixit de l'organisme i, per tant, poden desencadenar una malaltia (malaltia autoimmune). Com el seu nom indica, els factors reumatoides juguen un paper principalment en el reumatisme autoimmune.

Els factors reumatoides ataquen determinades parts (secció Fc) d'altres anticossos, és a dir, la immunoglobulina G. Per tant, són pràcticament anticossos contra anticossos.

Segons la seva estructura, els factors reumatoides, com tots els anticossos (immunoglobulines), es divideixen en diferents classes. Aquests inclouen, per exemple, la immunoglobulina M (IgM), la immunoglobulina A (IgA) i la immunoglobulina G (IgG). Per regla general, els factors reumatoides detectats pertanyen a la classe IgM (RF-IgM o RhF-IgM).

Quan determineu el factor reumatoide?

El metge determina els factors reumatoides quan se sospita d'una malaltia reumàtica, especialment l'artritis reumatoide. Tanmateix, un resultat positiu de la prova per si sol no és suficient per al diagnòstic. La RF no és un valor de laboratori molt específic: pot augmentar en diverses malalties reumàtiques, però també en malalties no reumàtiques o en individus sans.

Per a l'examen, el metge pren una mostra de sang del pacient. El factor reumatoide es mesura normalment en el sèrum sanguini. Els metges de laboratori poden utilitzar diverses tècniques per a la detecció (per exemple, ELISA, radioimmunoassaig). Depenent del mètode de mesura, s'apliquen diferents valors de llindar que, quan es superen, s'anomenen factor reumatoide elevat.

Quan s'eleva el factor reumatoide?

El factor reumatoide és només un dels diversos paràmetres utilitzats per diagnosticar la malaltia.

Factor reumatoide en el reumatisme

A més de l'artritis reumatoide, la prova de factors reumatoides també pot ser positiva en altres malalties reumàtiques, és a dir, proporcionar lectures elevades. Aquestes inclouen, per exemple, les malalties següents (la proporció de pacients amb factor reumatoide positiu es mostra entre parèntesis):

 • Crioglobulinemia: forma d'inflamació vascular (del 50 al 100%)
 • Síndrome de Sjögren (del 70 al 95%)
 • Lupus eritematós sistèmic (del 15 al 35 per cent)
 • Col·lagenosi mixta: quadre clínic amb símptomes de diverses malalties autoimmunes del teixit conjuntiu com el lupus eritematós sistèmic, l'escleroderma i la polimiositis, així com la síndrome de Raynaud (del 50 al 60 per cent)
 • Esclerodèrmia (esclerosi sistèmica): terme col·lectiu per a malalties autoimmunes associades a l'enduriment del teixit connectiu (del 20 al 30 per cent)
 • Artritis crònica juvenil (del 10 al 15%)
 • Polimiositis i dermatomiositis (del 5 al 10%)

Altres causes

 • Cirrosi hepàtica
 • Inflamació crònica del fetge (hepatitis crònica)
 • Malalties pulmonars inflamatòries cròniques
 • Inflamació del revestiment intern del cor (endocarditis)
 • Tuberculosi
 • Salmonelosi
 • Sarcoidosi
 • Sífilis
 • Infeccions agudes amb bacteris, virus o paràsits (per exemple, mononucleosi, malària)
 • Tumors malignes
 • Després de transfusions de sang
 • Després de les vacunes
 • Després de la quimioteràpia o radioteràpia

Finalment, però no menys important, el factor reumatoide es detecta en al voltant del cinc per cent de les persones sanes, sense cap valor de malaltia. Especialment en edats més grans, moltes persones sanes són positives per a radiofreqüències (al voltant del deu per cent dels majors de 60 anys).

Un factor reumatoide elevat sense cap símptoma no té cap importància.