Fractura de costella: història clínica

Historial mèdic (història de malaltia) és un component important en el diagnòstic de la costella fractura (fractura de costella).

Història familiar

Història social

actual historial mèdic/ història clínica sistèmica (queixes somàtiques i psicològiques).

  • Tens algun dolor?
  • On es localitza el dolor?
  • Ha tingut una caiguda? Quin va ser el mecanisme de l'accident?
  • Teniu dificultat per respirar *?

Anamnesi vegetativa incl. anamnesi nutricional

Autoanamnesi incl. anamnesi de medicaments

  • Condicions preexistents
  • operacions
  • Radioteràpia
  • Les al·lèrgies
  • Antecedents de medicaments

* Si s'ha respost a aquesta pregunta amb "Sí", cal una visita immediata al metge. (Informació sense garantia)