Instal·lació | Exercicis de mobilització de la columna cervical

Instal·lació

Com s’ha esmentat anteriorment, també pot ser útil tenir la columna cervical redreçada. Aquí, el terapeuta aplica força a l’articulació o l’os afectat mitjançant determinats moviments i velocitat per tal de tornar-la a la posició correcta. Això pot ser útil perquè una posició incorrecta o una postura incorrecta també canvia el teixit circumdant, causant tensió i dolor.

En establir la columna vertebral, s’elimina la pressió d’aquestes parts del teixit, de manera que en el nostre cas la columna cervical es torna més mòbil i flexible i dolor està alleujat. Tanmateix, abans d’establir la posició correcta, s’hauria de dur a terme una investigació detallada de la causa per assegurar-se que el pacient és adequat per establir la posició correcta i que els símptomes no s’agreugen o provoquen altres problemes.