Silici: subministrament

Encara no ha estat possible per part del DGE fer declaracions sobre l’aproximatiu silici requeriment en humans, ja que el requisit mínim ni tan sols es podria determinar per als animals. Segons les estimacions, la necessitat humana és d'entre 5 i 20 mg al dia. A causa de les incerteses a absorció, adult silici la ingesta ha de ser definitivament superior a 10 mg al dia. Nielsen va recomanar un consum de 20 mg de Si / d. Individus en un mixt dieta consumeix uns 20-50 mg de silici per dia. Per als vegetarians, la ingesta de silici pot oscil·lar entre 50 i 150 mg al dia a causa de l’alt consum d’aliments d'origen vegetal o rics en fibra. Tot i així, se suposa que la ingesta de silici nutritiu ha disminuït en els darrers anys. Això es deu als canvis en els hàbits alimentaris caracteritzats per una proporció reduïda de dietes vegetals i un contingut reduït de fibra en molts aliments processats d’origen vegetal. Encara no s’han informat d’estats de deficiència en humans.