Silimarina (Extracte de fruita de card de llet): interaccions

N’hi ha de moderats interaccions entre silimarina i les drogues que es metabolitzen (metabolitzen) al fetge mitjançant citocroms P450 2C9. Ús concomitant de silimarina i aquests les drogues pot frenar la seva ruptura i augmentar els seus efectes i efectes secundaris A més, n’hi ha interaccions entre card de llet i glucuronidats les drogues. En aquest cas, també es pot reduir l’efecte dels medicaments. La silimarina té un efecte menor estrògens en reduir-ne l’eficàcia les hormones. L'efecte de colesterol-Les drogues que disminueixen també es poden veure lleugerament afectades per la ingesta simultània de silimarina. Aquests interaccions pot produir-se a dosis de 140 mg de silimarina o de 5 a 10 g de card de llet. Per tant, a causa de la dosi elevada, aquestes interaccions són clínicament menys rellevants.