Silimarina (Extracte de fruita de card de llet): avaluació de la seguretat

no efectes adversos s’han informat en estudis d’intervenció clínica realitzats fins ara. En estudis amb animals, s’ha demostrat que la ingesta oral d’un màxim de 2,500 a 5,000 mg / kg de silimarina no és tòxica i no presenta símptomes. Cal tenir precaució en casos d’hipersensibilitat al principi actiu i a altres plantes del gènere Asteraceae (o Compositae; família de margarides). En absència de dades adequades sobre seguretat i eficàcia, les dones embarassades, les mares lactants i la silimarina no s’han de prendre. nens i adolescents menors de 18 anys.