Bloc sinuatrial: proves diagnòstiques

Obligatori diagnòstic de dispositius mèdics.

Opcional diagnòstic de dispositius mèdics - en funció dels resultats de la història, examen físic, diagnòstic de laboratori i obligatori diagnòstic de dispositius mèdics - per a una aclariment diagnòstic diferencial.