Arítmia sinusal: història clínica

Historial mèdic (història de malaltia) representa un component important en el diagnòstic de arítmia sinusal.

Història familiar

 • Tens parents que pateixen arítmies cardíaques?

Història social

actual historial mèdic/ història sistèmica (queixes somàtiques i psicològiques).

 • Quan es va produir per primera vegada un pols irregular?
 • Quan es va produir per última vegada?
 • Amb quina freqüència es produeix un pols irregular (diari, setmanal, mensual)?
 • En quines situacions es produeix això?
 • Quant dura el període de pols irregular?
 • Quins altres símptomes observeu durant els períodes de pols irregular?
  • Mareig?*
  • Pèrdua o amenaça d’inconsciència? *

Història de l'auto incl. historial de medicaments.

 • Afeccions preexistents (malaltia cardiovascular)
 • operacions
 • Les al·lèrgies
 • Antecedents de medicaments

* Si s'ha respost a aquesta pregunta amb "Sí", cal una visita immediata al metge. (Informació sense garantia)