Intolerància al sorbitol: prova i diagnòstic

Paràmetres de laboratori de segon ordre: depenen dels resultats del historial mèdic, examen físic, etc. -per a aclariments diagnòstics diferencials