Estenosi del canal espinal - Exercicis 5

En decúbit supinat, premeu fermament la part inferior de l'esquena al terra, tensant la estómac. Els genolls estan inclinats 90 ° a l’aire. Un cama després s’estira sota tensió abdominal i es guia amb el taló cap al terra (no s’estira).

Després se segueix un 10 whl. després el canvi. Feu un descans de 30 segons i torneu a repetir tot el procediment. Continueu amb el següent exercici.