Estrès sense raó | Estrès: també us afecta?

L’estrès sense motius

Si els pacients es queixen de l'estrès sense motius clars, sempre s'ha de considerar l'escorça suprarenal com un possible desencadenant dels símptomes de l'estrès. Com ja s’ha indicat, es produeix l’escorça suprarenal les hormones que s’alliberen en quantitats majors en situacions d’estrès. Per tant, si l’escorça suprarenal es veu afectada per un trastorn funcional relacionat amb la malaltia, és possible que augmenti les hormones s’allibera o l’hormona cortisol, que provoca una retroalimentació negativa per l’alliberament d’adrenalina, noradrenalina dopamina (és a dir, quan el cos determina que n'hi ha una quantitat suficient les hormones és present, envia cortisol per aturar l’alliberament de les hormones.

El cortisol és, per tant, una mena de regulador de l’estrès). Si hi ha un problema en aquest sistema, això pot provocar símptomes d’estrès, que solen aparèixer sense motius aparents. Una altra possibilitat és que l’afectat ja convisqui amb l’estrès durant molt de temps.

Normalment, l'estrès permanent es produeix en 3 fases:

  1. A la fase inicial, encara som extremadament eficients en situacions d’estrès i el cos treballa a tota velocitat.
  2. La següent fase és una mena de fase d’adaptació en què el cos ja s’ha acostumat a l’estrès constant i l’alerta constant. Les situacions estressants possiblement ja no són percebudes pel cos com a tals.
  3. A la tercera fase es produeix un esgotament sever i molts dels símptomes de l’estrès es poden produir simultàniament. Per als afectats, pot ser que la situació real d’estrès fos fa molt de temps i que en aquest moment no hi hagi cap motiu per a l’estrès.

Test d'estrès

La prova d’estrès va ser desenvolupada per dos metges de la Universitat de Mainz per provar el nivell d’estrès individual de cada persona com a part de revisions mèdiques preventives. La prova consisteix en una sèrie de preguntes en què els pacients complementar el diagnòstic mèdic del metge mitjançant autoavaluació i autoavaluació. La prova es divideix generalment en tres seccions.

En funció dels resultats, el metge pot fer un diagnòstic final i prendre les mesures adequades si cal.

  1. La primera part tracta del potencial factors d’estrès o càrregues. El metge fa preguntes com ara: “Tens la sensació que estàs afrontant bé la teva feina?
  2. La segona secció tracta del conseqüències de l'estrès. El metge pregunta, per exemple, si la persona afectada se sent restringida d'alguna manera en la seva vida diària.
  3. La tercera part de la prova tracta de com reacciona la persona interessada i tracta l'estrès fins i tot en situacions d'estrès.