Resum | CIRURGIA DE LA COLUMNA VERTEBRAL CERVICAL

resum

A cirurgia de columna cervical es realitza com a últim recurs en casos de persistència dolor a la columna cervical o quan els símptomes són molt pronunciats i greus. Cal esperar una estada d’hospitalització aproximadament una setmana i un tractament de seguiment o rehabilitació després de 6 a 8 setmanes, per tal que la rehabilitació es pugui fer de forma ambulatòria o hospitalària. L'objectiu és aconseguir la llibertat de dolor després de la cirurgia de columna cervical i per garantir el millor rang possible de moviment i estabilitat de la columna cervical.

Cal esperar una estada d’hospitalització d’una setmana aproximadament i un tractament de seguiment o rehabilitació després de 6-8 setmanes, per tal que la rehabilitació es pugui dur a terme de forma ambulatòria o hospitalària. L'objectiu és aconseguir la llibertat de dolor després de la cirurgia de columna cervical i per garantir el millor rang possible de moviment i estabilitat de la columna cervical.