Resum | Exercicis per al manegot dels rotadors

resum

Des de la nostra articulació de l'espatlla és l'articulació més mòbil del nostre cos, no està ben assegurada per ossos. La tasca d’estabilitat l’assumeixen els músculs - punter rotador. Es troba molt a prop del cap dels húmer i està pensat per assegurar la posició de la nostra articulació al sòcol.

El punter rotador es pot reforçar i es pot millorar l’estabilitat de l’articulació mitjançant un enfocament dirigit dels rotadors externs i rotadors interiors, però també especialment mitjançant l’entrenament d’estabilitat i l’activitat de suport, així com un entrenament coordinatiu dirigit. Després de la cirurgia, es recomana un començament suau de la teràpia i s’hauria d’augmentar l’entrenament adequadament. SIDA com ara a theraband també pot ser útil més endavant quan es permeti de nou la resistència a l'articulació accionada.

A més de traumàtic o degeneratiu punter rotador la ruptura, un quadre clínic comú és l’impingement, l’anomenada estenosi de l’espatlla, que també pot provocar irritació o fins i tot desgast dels punts de fixació del manegot dels rotadors. Per millorar la incidència, l’espatllacap-S’ha d’entrenar la reducció dels músculs Es pot aconseguir una estabilitat addicional aplicant un kinesiotape. Podeu trobar consells útils sobre Kinesiotape