Resum | Exercicis amb debilitat muscular cardíaca existent

resum

Amb tot, els exercicis per a la insuficiència cardíaca representen un component important de la teràpia i són essencials per augmentar la resistència del pacient. Mitjançant una formació regular, molts pacients poden augmentar la seva quantitat resistència i així tornar a realitzar tasques més quotidianes. Com a resultat, els pacients se senten millor en general i experimenten un augment de la seva qualitat de vida.