Resum | Aixecament i transport per l'esquena

resum