Resum | Fisioteràpia després d’un infart

resum

En resum, la fisioteràpia en la teràpia després d’un cor l'atac constitueix una base important no només per recuperar el físic aptitud i la reinserció a la vida quotidiana, però també crea una consciència de les mesures preventives i una millor consciència del propi cos, per tal d’interpretar correctament els signes d’alerta del cos en cas d’emergència i evitar la recurrència d’un cor atacar. Per tant, el programa de fisioteràpia inclou entrenament conductual a més de l’entrenament del moviment i dels exercicis cardiovasculars. Mitjançant l’exercici físic regular, a molts pacients els resulta més fàcil tornar a la rutina diària i guanyar confiança en el seu propi cos més ràpidament.