Resum | Fisioteràpia per al dolor a la columna toràcica

resum

Hi ha diverses causes de dolor a BWS. Abans d’un tractament adequat s’ha de fer un diagnòstic exacte. L’entrenament postural, la mobilització, les tècniques de teixits tous i, sobretot, un programa d’exercici actiu poden alleujar-se dolor a BWS.

És especialment important entrenar l’erecció, ja que sovint està limitada per la nostra postura unilateral en la vida quotidiana (sobretot preventiva) i, per tant, condueix a una sobrecàrrega unilateral de la columna vertebral i les estructures circumdants. Inicialment, dolor a BWS sovint es manifesta en forma de tensió muscular. Si hi ha problemes a partir de la costella articulacions, respiració també es pot restringir. En el cas de queixes cròniques, pot resultar impressionant una restricció de la mobilitat o una mala postura.