Resum | Fisioteràpia per al dolor de sínfisis durant l’embaràs

resum

Durant embaràs, produeix l’organisme femení les hormones que afluixa el teixit connectiu de dones embarassades i garantir unes condicions de part òptimes. No obstant això, també pot provocar una lleugera inestabilitat de l’anell pèlvic i una símfisi dolor. A més d’una teràpia d’exercici actiu estabilitzant, cinturons pèlvics o homeopatia també es pot utilitzar en la teràpia del simfisi dolor.