Resum | Poliartritis

resum

Poliartritis és una malaltia crònica inflamatòria de l ' articulacions. A causa d'un trastorn metabòlic, la inflamació es produeix en diversos articulacions, que condueix a la rigidesa òssia de les articulacions durant el curs de la malaltia. En funció de la gravetat de la malaltia, també es pot produir una curvatura de determinades zones de l’articulació.

Les causes no s’entenen del tot, però es discuteixen les malalties autoimmunes, les disposicions familiars i les infeccions. A més d’una teràpia mèdica precisa, es pot aconseguir una millora dels símptomes mitjançant remeis homeopàtics i, sobretot, la nutrició. Els aliments especialment greixos i poc saludables no són beneficiosos i s’han de substituir per moltes verdures, fruites, aigua i peix.