Resum | Estenosi del canal espinal: exercicis per a casa

resum

El tractament fisioterapèutic d’una estenosi espinal de la columna cervical es refereix principalment al tractament simptomàtic. S’indica l’alleujament d’estructures comprimides. Exercicis com la retracció, que també es poden realitzar molt bé a casa, així com una mobilització lleugera i estirament les tècniques són adequades per a això.

En fisioteràpia, s’elabora i desenvolupa un pla de tractament amb el pacient de manera dirigida i orientada als resultats. Els exercicis es mostren i es complementen amb tècniques manuals del fisioterapeuta, com ara alleujar les traccions. La curació de l'estenosi espinal de la columna cervical no és possible mitjançant la fisioteràpia.

Un eixamplament del canal espinal es pot fer quirúrgicament. Posteriorment, la columna cervical sovint queda immobilitzada durant un període de temps determinat. Exercicis estabilitzadors i coordinació l'entrenament pot millorar la funció de la columna cervical després de la cirurgia. La formació dels efectes posteriors de la compressió nerviosa també forma part de la fisioteràpia.