Resum | Dinàmica en espiral

resum

En general, el principi de Dinàmica en espiral representa, doncs, una forma suau de teràpia en què es poden reaprendre o corregir els patrons de moviment per compensar els dèficits físics i millorar la percepció general del propi cos. En centrar-se en la correcta execució dels moviments, es transmet una nova consciència corporal, que ajuda a moltes persones afectades a eliminar problemes físics.