Broncopneumònia: causes, símptomes i tractament

La pneumònia o inflamació pulmonar és una malaltia greu. En aquesta malaltia, el teixit pulmonar està inflamat de manera aguda. Les formes cròniques tampoc són infreqüents. La bronconeumònia és una forma especial de pneumònia comuna. Què és la bronconeumònia? La bronconeumònia és la forma més freqüent de pneumònia. El metge es refereix a això com una forma morfològica del curs ... Broncopneumònia: causes, símptomes i tractament

Reproducció: funció, tasques, rol i malalties

La reproducció forma part tant de la vida humana com animal i garanteix la preservació de l’espècie. La reproducció es produeix quan dues persones tenen un fill junt. Què és la reproducció? La procreació té lloc quan dues persones tenen un fill junt. La procreació humana difereix significativament de la procreació animal en una característica: la majoria dels animals no se senten igual ... Reproducció: funció, tasques, rol i malalties