Calcificació del tendó (Tendinosis Calcarea): proves diagnòstiques

Obligatori diagnòstic de dispositius mèdics.

  • Radiografia del tendó o regió afectada, en dos plans, per localitzar el dipòsit calcífic i avaluar-ne l’extensió.
  • Sonografia (ultrasò examen) del tendó afectat o de la regió afectada: per localitzar el dipòsit calcífic i avaluar-ne l’abast.

Opcional diagnòstic de dispositius mèdics - en funció dels resultats de la història, examen físic i paràmetres de laboratori obligatoris: per a una aclariment diagnòstic diferencial.

  • Imatge per ressonància magnètica (ressonància magnètica; mètode d’imatge transversal assistida per ordinador (mitjançant camps magnètics, és a dir, sense raigs X); particularment adequat per a la imatge de lesions de teixits tous) - per a la detecció de la afectació de teixits tous.
  • Tomografia assistida per ordinador (CT; mètode d'imatges seccionals (Radiografia imatges de diferents direccions amb avaluació basada en ordinador), especialment adequades per a la representació de lesions òssies) - per a la detecció de la afectació dels teixits tous.
  • Raigs X de contigus articulacions - per excloure la coimplicació.