Calcificació del tendó (Tendinosis Calcarea): símptomes, queixes, signes

Els següents símptomes i queixes poden indicar tendinitis calcària (tendinosi):

  • Moviment restringit
  • Rubor (enrogiment)
  • dolor
  • Tumor (inflor)

Els següents símptomes i queixes poden indicar tendinitis calcària a l’espatlla (espatlla calcífica):

  • Pseudoparàlisi (incapacitat per moure el braç), especialment en la fase de reabsorció, vegeu “Etiologia / causes” a continuació.
  • Arc dolorós ("arc dolorós"): en aquest cas, dolor és activat per active segrest (desplaçament lateral o propagació d’una part del cos allunyada del centre del cos o de l’eix longitudinal d’una extremitat; dolor en esforç), especialment en el rang entre 60 ° i 120 °. En canvi, els moviments passius poden ser indolors.
  • Dolor al llit afectat
  • Aixecament dolorós del braç per sobre d'un angle de 90 ° (treballant per sobre).
  • Rigidesa de l'espatlla ("Frozen Shoulder")

Nota: fins a aproximadament el 40% dels pacients experimenten ocurrència bilateral.