Aplicacions terapèutiques i mètodes de tractament

Les següents aplicacions de teràpia / mètodes de tractament s’utilitzen, per exemple, després de les operacions i amb finalitats rehabilitadores. Músculs, articulacions i els nervis s’estimulen, millorant així la mobilitat i la força. Alguns patrons de moviment es pertorben a causa de malalties del centre sistema nerviós, mentre que d’altres són causades per la manca d’habilitats motores i coordinació.

A continuació es mostra una llista de mètodes de tractament per aprendre patrons de moviment:

  • Dinàmica en espiral
  • PNF (Facilitació neuromuscular propioceptiva)
  • Fisioteràpia segons Vojta
  • Fisioteràpia segons Bobath

Massatge les aplicacions alleugen la tensió muscular i els bloqueigs articulars i afavoreixen el flux de el sistema limfàtic.

  • Teràpia desencadenant
  • Massatge de teixits connectius
  • Drenatge limfàtic
  • Massatge Breuss
  • Massatge amb espines

Hi ha mètodes per reduir l'estrès i el to muscular alhora.