Cirurgia Toràcica

Per exemple, els cirurgians toràcics tenen cura de:

  • malalties inflamatòries dels pulmons i la pleura
  • acumulació de pus dins del pit (causada, per exemple, per pneumònia o un abscés pulmonar)
  • pneumotòrax (aire a la cavitat pleural = espai en forma de buit entre el pulmó i la pleura)
  • malformacions congènites del pit (p. ex. pit en embut)
  • tumors malignes a la cavitat toràcica (per exemple, càncer de pulmó, metàstasis pulmonars)

Com passa amb totes les disciplines quirúrgiques, el tractament en cirurgia toràcica no sempre consisteix en una intervenció quirúrgica sola. També s'utilitzen teràpies no quirúrgiques (conservadores) quan cal, com l'administració d'antibiòtics per a la pneumònia o la radioteràpia per al càncer de pulmó.