Trastorns del son: el son saludable és vital!

A la nostra meritocràcia moderna, cada vegada es requereixen qualitats com la "mobilitat" i la "flexibilitat". Sense tenir en compte la nostra necessitat natural de dormir i descansar, adaptem cada vegada més els nostres estils de vida a la tecnologia. Els processos de producció i servei s'han de mantenir durant tot el dia per utilitzar màquines costoses i fer que les necessitats quotidianes estiguin disponibles constantment ... Trastorns del son: el son saludable és vital!

Habilitats coordinatives

El terme coordinació El terme coordinació prové originàriament del llatí i significa ordre o assignació. En llengua popular s’entén com la interacció de diversos factors. En els esports, la coordinació es defineix com la interacció del sistema nerviós central i la musculatura dins d’una seqüència de moviment dirigida. (HOLLMANN / HETTINGER). Les habilitats coordinatives es compten al costat de les condicionals ... Habilitats coordinatives

Com podeu millorar les vostres habilitats de coordinació? | Habilitats coordinatives

Com podeu millorar les vostres habilitats de coordinació? Les habilitats coordinatives (capacitat per canviar de posició, equilibri, orientació, diferenciació, acoblament, reacció, ritmació) també són molt importants en el voleibol. Mitjançant determinats exercicis en grup, sols o en parella, es poden entrenar les diferents habilitats coordinatives. El rebot contra una paret sota la pressió del temps és un exercici versàtil, perquè ... Com podeu millorar les vostres habilitats de coordinació? | Habilitats coordinatives

Exercicis per millorar les habilitats de coordinació Habilitats coordinatives

Exercicis per millorar les habilitats de coordinació Els exercicis per entrenar habilitats coordinatives es solen trobar a l’escola amb nens. Per entrenar la capacitat de reacció, es poden utilitzar jocs com ara la captura de cadenes, el funcionament de les ombres i la captura de cintes. Aquest aspecte és particularment evident en el funcionament a l’ombra. Un atleta corre per davant i un segon intenta ... Exercicis per millorar les habilitats de coordinació Habilitats coordinatives

Visió general de les habilitats coordinatives Habilitats coordinatives

Visió general de les habilitats coordinatives Capacitat de reacció: capacitat de reaccionar el més ràpidament possible als senyals ambientals i convertir-los en acció motora. Capacitat d'adaptació: Capacitat durant una activitat esportiva per adaptar o redefinir el pla de moviment a causa d'una situació canviant. Capacitat d’orientació: capacitat d’adaptació adequada a les condicions o canvis espacials. Capacitat per diferenciar: habilitat ... Visió general de les habilitats coordinatives Habilitats coordinatives