La presa de goma

Què és la presa de goma? La presa de goma inclou una manta quadrada de goma que protegeix una o més dents de la cavitat oral. Aquesta goma no deixa passar líquids ni saliva. També protegeix el pacient d’empassar o inhalar cossos estranys. A través de petits forats o rebaixos a la goma, les dents poden sobresortir ... La presa de goma

Costos | La presa de goma

Costos Per a la creació d'una presa de goma no hi ha cap element de facturació a l'escala d'avaluació dels serveis dentals (BEMA). No obstant això, hi ha la possibilitat de la partida de liquidació "mesures especials per a farciments". Fins i tot els assegurats per una assegurança mèdica pública que es beneficien del tractament privat han de pagar la presa de goma de forma privada, si ... Costos | La presa de goma