Intolerància a les lents de contacte

Dificultats de les lents de contacte En comparació amb les ulleres, les lents de contacte requereixen més atenció, una taxa més elevada de complicacions (inflamació de la còrnia), una major tensió a l’ull (manca d’oxigen i danys mecànics) i fan necessàries revisions oftalmològiques més freqüents. Això és especialment cert quan es treballa en llocs de treball amb pols i en entorns que s’assequen (com ara corrents de corrent ... Intolerància a les lents de contacte

Motius de la intolerància a les lents de contacte Intolerància a les lents de contacte

Motius de la intolerància a les lents de contacte La intolerància aguda a les lents de contacte es produeix per cossos estranys sota la lent o per una lesió superficial. No obstant això, la intolerància també es pot desenvolupar a llarg termini com a conseqüència d’un temps de desgast excessiu i de la manca d’oxigen a la superfície. El material de les lents de contacte amb les seves diferents propietats és de ... Motius de la intolerància a les lents de contacte Intolerància a les lents de contacte