Anamnesi: procés i objectius de la conversa amb el metge

Què és una història clínica? La definició d'un historial mèdic és "historial previ d'una malaltia". Amb l'ajuda de preguntes obertes i específiques, el metge o professional de la salut obté informació no només sobre les queixes actuals d'un pacient, sinó també sobre la seva història clínica i circumstàncies vitals. L'anamnesi inicial és especialment detallada, de manera que... Anamnesi: procés i objectius de la conversa amb el metge