Targeta d'identificació per a persones amb discapacitat: qui és elegible?

Qui és elegible? A Alemanya, qualsevol persona que pugui demostrar un grau de discapacitat (GdB) d'almenys el 50 per cent es considera greument discapacitat (segons el Codi IX de la Seguretat Social alemany) i té dret a un abonament per a una persona amb discapacitat greu. El GdB es defineix en funció de com afecten els problemes de salut la vida quotidiana. És … Targeta d'identificació per a persones amb discapacitat: qui és elegible?