Haptoglobina: què significa el valor de laboratori

Què és l'haptoglobina? L'haptoglobina és una proteïna important en el plasma sanguini i es produeix principalment al fetge. Serveix d'una banda com a proteïna de transport de l'hemoglobina i, de l'altra, com a proteïna anomenada fase aguda: Transportador de l'hemoglobina Proteïna de la fase aguda Les proteïnes de la fase aguda són produïdes pel cos com... Haptoglobina: què significa el valor de laboratori