Glàndules hormonals: estructura i funció

Què són les glàndules endocrines? Les glàndules endocrines dels humans són llocs de producció d'hormones importants. No tenen conducte excretor, però alliberen les seves secrecions (hormones) directament a la sang. És per això que les glàndules endocrines s'anomenen glàndules endocrines. Els seus homòlegs són glàndules exocrines, que alliberen les seves secrecions a través dels conductes excretors a l'interior... Glàndules hormonals: estructura i funció