Intestí: estructura i funció

Què és l'intestí? L'intestí és la part principal del sistema digestiu. Comença al pílor (porta de l'estómac), condueix a l'anus i es divideix en l'intestí prim més prim i l'intestí gros més ample. Tots dos tenen diverses seccions. Intestí prim Es divideix de dalt a baix en duodè, jejú... Intestí: estructura i funció