NSE (enolasa específica de neurona): significació, valors normals

Què és NSE? L'abreviatura NSE significa "enolasa específica de neurona" o "enolasa específica de neurona". Les enolases són enzims que tenen un paper important en el metabolisme del sucre. NSE és una versió de l'enzim enolasa que es troba principalment a les cèl·lules nervioses i a les anomenades cèl·lules neuroendocrines. Les cèl·lules neuroendocrines són cèl·lules nervioses especials que alliberen hormones o altres... NSE (enolasa específica de neurona): significació, valors normals