Tràquea: Funció, Anatomia, Malalties

Què és la tràquea?

Quina és la funció de la tràquea?

La superfície interna de la tràquea està revestida per un epiteli respiratori format per cèl·lules epitelials ciliades, cèl·lules de raspall i cèl·lules caliciformes. Les cèl·lules caliciformes, juntament amb les glàndules, segreguen una secreció que crea una pel·lícula de moc a la superfície que uneix partícules en suspensió i petites partícules inhalades. Els pèls de les cèl·lules epitelials ciliades transporten aquest moc per la faringe.

On es troba la tràquea?

Quins problemes pot causar la tràquea?

La tràquea pot estar inflamada de manera aguda o crònica. Els possibles desencadenants de la traqueïtis inclouen virus, bacteris o gasos irritants.

Si s'inhala un cos estrany i s'enganxa a la tràquea, el metge l'ha d'extirpar amb l'ajuda d'un broncoscopi.