Formació per a TCM | Medicina tradicional xinesa: realment ajuda?

Formació per a TCM

A Alemanya, qualsevol persona autoritzada a exercir la medicina pot participar en la formació per convertir-se en terapeuta de TCM. Normalment es tracta de metges i practicants alternatius. La formació l’ofereixen diferents instituts i dura diferents períodes de temps. Hi ha una formació bàsica en TCM i una gran varietat de cursos de formació avançada. Els pilars individuals de TCM es poden aprofundir individualment i hi ha altres branques i branques de TCM les tècniques de les quals es poden aprendre.

resum

Medicina tradicional xinesa és un concepte de tractament desenvolupat al llarg de diversos milers d’anys que contempla l’organisme com un tot. La prevenció de malalties és particularment important. La malaltia és (aproximadament) el desequilibri del Qi.

A través dels 5 pilars de TCM (acupuntura, dietètica, Qi Gong, Tuina i teràpia farmacològica) es pot influir en el flux de Qi i a equilibrar es pot restaurar en el millor dels casos. El TCM és cada vegada més important a l’oest health sistema assistencial. El millor és la situació científica acupuntura, que està subvencionat o fins i tot cobert per molts health Companyies d'assegurances. El TCM es pot practicar a Alemanya per metges o professionals alternatius amb una formació adequada.