Tuberculosi: antecedents mèdics

Historial mèdic (història de malaltia) representa un component important en el diagnòstic de tuberculosi.

Història familiar

Anamnesi social

Anamnesi actual / anamnesi sistèmica (queixes somàtiques i psicològiques).

 • Heu notat algun dels símptomes següents?
  • Febre
  • Suors nocturns
  • Pèrdua de pes involuntària
  • tos
  • Debilitat
  • Fatiga
 • Pateix falta d'alè? *

Anamnesi vegetativa incl. anamnesi nutricional.

 • Ha perdut pes sense voler?
 • Fuma vostè? Si és així, quantes cigarretes, puros o pipes al dia?
 • Consumeix drogues? En cas afirmatiu, quines drogues i amb quina freqüència al dia o a la setmana?

Història de l'auto incl. historial de medicaments.

 • Condicions preexistents (infeccions)
 • operacions
 • Radioteràpia
 • Les al·lèrgies

Antecedents de medicaments

* Si s'ha respost a aquesta pregunta amb "Sí", cal una visita immediata al metge. (Informació sense garantia)