Vidprevtyn: efectes, tolerància, ús

Quin tipus de vacuna és Vidprevtyn?

Vidprevtyn és un candidat a una vacuna contra el coronavirus. Va ser desenvolupat en col·laboració entre el fabricant francès Sanofi Pasteur i l'empresa britànica GlaxoSmithKline (GSK). Vidprevtyn podria completar la cartera d'opcions de vacunes disponibles per a la protecció contra el coronavirus en un futur previsible.

Vidprevtyn pertany a les vacunes proteiques i, per tant, formalment a les vacunes mortes. Aquest mode d'acció es considera provat, fiable i s'ha utilitzat amb èxit a la pràctica durant molts anys, per exemple en les vacunes contra l'hepatitis B, el meningococ B, el VPH o per a la protecció contra la grip estacional.

El component principal de la vacuna són els fragments de proteïnes (recombinants) de la proteïna espiga, que corresponen als del coronavirus de tipus salvatge. Els fabricants combinen els fragments de proteïna de coronavirus produïts artificialment amb un potenciador d'efectes (adjuvant AS03).

Així, a diferència de les vacunes d'ARNm o de vectors, ni la informació genètica ni el material genètic viral s'introdueix temporalment a la cèl·lula humana per desencadenar una resposta immune desitjada contra el Sars-CoV-2.

Quan estarà disponible vidprevtyn?