Vitamina A: interaccions

Interaccions de la vitamina A amb altres micronutrients (substàncies vitals):

zinc

La deficiència de zinc afecta el metabolisme de la vitamina A de diverses maneres:

  • Disminució de la síntesi de proteïna d’unió al retinol (RBP). La RBP és important per al transport de retinol a través del torrent sanguini cap als teixits.
  • Disminució de l'activitat de l'enzim necessària per convertir la forma d'emmagatzematge de vitamina A - palmitat de retinil - en retinol.
  • zinc és necessari per a l’enzim que converteix el retinol en retinal (aldehid de vitamina A1).

Ferro

Deficiència de vitamina A pot empitjorar anèmia caused by deficiència de ferro (anèmia ferropènica; anèmia) .Els estudis van trobar que vitamina A la suplementació té efectes beneficiosos sobre aquesta forma de anèmia i millora de ferro estat en nens i dones embarassades. Consum combinat de vitamina A i de ferro va mostrar un millor èxit terapèutic de anèmia que qualsevol de ferro o vitamina A sola.